Όλα τα θέματα που συζητήθηκαν

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 1η Τακτική Συνεδρίαση της Κοινότητας Καρπενησίου. Συνολικά 6 ήταν τα θέματα για τα οποία κλήθηκαν να λάβουν αποφάσεις οι σύμβουλοι. Αυτά αφορούσαν την τοποθέτηση πινακίδας Είσοδος – Έξοδος ΑΜΕΑ στην οδό Γεναδίου 3, θέμα για το οποίο ψήφισαν θετικά, την χωροθέτηση θέσης (στάσης & φορτοεκφόρτωσης οχημάτων) επί της οδού Αθανασίου Διάκου 3, για το οποίο γνωμοδότησε αρνητικά το συμβούλιο, καθώς και για τη χωροθέτηση θέσεων (ΑΜΕΑ, στάσης & φορτοεκφόρτωσης οχημάτων) επί της οδού Αισώπου, για το οποίο οι σύμβουλοι πρότειναν την τοποθέτηση μίας θέσης και όχι δύο. Αναφορικά με τη χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γ. Καφαντάρη, το συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά, καθώς επίσης και για την εναλλαγή της θέσης της προτομής του Μάρκου Μπότσαρη με την αντίστοιχη θέση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη στην κεντρική πλατεία της πόλης του Καρπενησίου. Για το θέμα αυτό προτάθηκε επίσης να γίνουν οι ανάλογες εργασίες για την καλύτερη δυνατή ανάδειξη των μνημείων αυτών. Τέλος θετική ψήφο έδωσαν όλοι οι σύμβουλοι για τη χωροθέτηση 1 θέσης προσωρινής στάθμευσης επί της οδού Καρπενησιώτη 24 έναντι του Φαρμακείου και κατάργηση της προηγούμενης επί της οδού Ζηνοπούλου.