Με ‘φασαρία’ εγκρίθηκε η οριστική παραλαβή της ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων Κερασοχωρίου -Κρέντης

0
1369

Κατά πλειοψηφία (15«ΥΠΕΡ», 1 «ΚΑΤΑ») εγκρίθηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ & ΚΡΕΝΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ», χρήσεως 2016, προϋπολογισμού 54.599,99€ με ΦΠΑ, εργολαβίας ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, το οποίο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 10-04-2017, με τελική δαπάνη 53.355,62€ με ΦΠΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων, προέβη στην παραπάνω απόφαση, αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Θεόδωρου Τσάμη και μετά από συζήτηση του θέματος και ψηφοφορία. Στη διάρκεια της ψηφοφορίας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Κατσιφός, μεταξύ άλλων είπε : « δεν ψηφίζω… Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην τεχνική υπηρεσία η οποία συντονίζει την όλη διαδικασία», δυναμιτίζοντας για μια ακόμη φορά το κλίμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.