Τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε διά ζώσης η 16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα γενικά θέματα αφορούσαν σε:

Καθορισμό ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με το αριθμ. 41989/23-06-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2021, Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022, Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022, Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2022 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, Εξουσιοδότηση υπαλλήλου του Δήμου Αγράφων για υπογραφή διορθωτικής πράξης συμβολαίου, Παραχώρηση χρήσης του κοινοτικού κτιρίου της Άνω Πλατείας της Τ.Κ ΒΟΥΛΠΗΣ στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Η Μέλισσα των Αγράφων – BEEING IN AGRAFA» ως έδρα της νεοσύστατης επιχείρησης, όλα τα παραπάνω με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Δημητρόπουλο Χρήστο.

Επίσης, συζητήθηκαν η Οικονομική ενίσχυση δημοτών και η Οικονομική ενίσχυση αθλητικών συλλόγων με εισηγήτρια την Αντιδήμαρχο Νταλαφούρα Σωτηρία.
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων» και Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων», με εισηγήτρια την Αντιδήμαρχο Κοτρώνα Αννέτα.

Τέλος, συζητήθηκαν η Καταλληλόλητα έκτασης ή μη για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου στη θέση «Περέση – Κρανούλες » της Τ.Κ. Σιβίστας, ΔΕ Απεραντίων του Δήμου Αγράφων και η Καταλληλόλητα έκτασης ή μη για την εγκατάσταση βουστασίου στη θέση «Καλυβούλα» της Τ.Κ. Σιβίστας, ΔΕ Απεραντίων του Δήμου Αγράφων, με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Γκορόγια Παναγιώτη.