Την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. Αγράφων δια περιφοράς. Δεκατέσσερα (14) ήταν τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τους συμβούλους, για τα οποία έλαβαν και τις αντίστοιχες αποφάσεις. Συγκεκριμένα, αποφάσισαν τον ορισμό δικηγόρου για γνωμοδότηση επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη του Λάμπρου Μάκκα του Γεωργίου, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, τον καθορισμό αριθμού αδειών και θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, την έκδοση εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τον έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Αγράφων, καθώς και για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 1.000.000,00€.

Επίσης αποφάσεις έλαβαν για τις εγκρίσεις των εξής έργων: «Βελτίωση οδικού δικτύου Σταυρός – Κοψέικα»π/υ 120.967,74 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%),«Βελτίωση οδικού δικτύου Άγραφα – Τρίδενδρο» π/υ 120.967,74 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%), «Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Παλαιοκατούνα – Σύχνικο (Α΄ΦΑΣΗ)» π/υ 161.290,32 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Αγράφων, Π.Ε. Ευρυτανίας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020» π/υ 806.451,61 ευρώ (πλέον  Φ.Π.Α.  24%),  και του έργου «Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στον οικισμό Σαμαρίου Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων» π/υ 282.258,06 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24%). Ακόμη εγκρίσεις δόθηκαν  για τον 1οΑνακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση υποσομών Τ.Κ. Βαλαώρας Δ.Ε. Απεραντίων», για την υποβολή αιτήματος Δήμου Αγράφων για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ, καθώς και για την αποδοχή όρων και ορισμού επιτροπής διερεύνησης τιμών για την υποβολή προτάσεων του Δήμου Αγράφων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», και «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».