Η 25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022, στο Κερασοχώρι.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν ήταν 19 και είχαν ως εξής:

«Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ-ΣΙΧΝΙΚΟ (Α΄ΦΑΣΗ)».

Αποδοχή όρων πρόσκλησης, υποβολή πρότασης και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τα υποέργα προμηθειών και υπηρεσιών της Πράξης «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Αγράφων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ.ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε.ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ», Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ.ΛΗΜΕΡΙΟΥ Δ.Ε.ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ», Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΕΝΤΗΣ Τ.Κ.ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε.ΒΙΝΙΑΝΗΣ», Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ.ΚΕΔΡΩΝ Δ.Ε.ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ Δ.Ε.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Τ.Κ.ΔΑΦΝΗΣ Δ.Ε.ΒΙΝΙΑΝΗΣ», Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ».

Επίσης, η Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ‘ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ’», Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΣΟΥΚΑ-ΑΝΩ ΤΣΟΥΚΑ Τ.Κ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ Δ.Ε.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ.ΛΕΠΙΑΝΩΝ Δ.Ε.ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ.ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ Δ.Ε.ΑΓΡΑΦΩΝ», Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ», Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΝΙΑΝΗΣ».

Τέλος η Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου κ. Νικόλαο Μαρούλη και η Έγκριση απολογισμού, οικ. Έτους 2021, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγράφων».