Ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αγράφων σύμφωνα με την 31/10/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του εν λόγω Δήμου. Η συγκεκριμένη επιτροπή αποτελείται από είκοσι πέντε (25) εκπροσώπους διαφόρων ειδικοτήτων. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Νιάφας, ενώ τα τακτικά μέλη της με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά της είναι Πολιτιστικός σύλλογος των Απανταχού Κερασοβιτών «το καραούλι» Ρίζου Ανδρονίκη-Ελένη-Καράνη Δήμητρα, Πολιτιστικός σύλλογος Δαφνούλας – Μύτας Δημήτρης – Μώκας Κων/νος, Πολιτιστικός σύλλογος Μαράθου – Ταξιάρχης Σβερώνης – Ηλίας Μπουμπουρής, Πολιτιστικός σύλλογος Γρανίτσας – Μπαλτάς Θανάσης – Τάτση Βάλια, Αθλητικός Όμιλος Ραπτοπούλου «Η Δόξα» -Φλώτσιος Παναγιώτης – Στασινός Βασίλειος, Αδελφότητα Γρανιτσιωτών Παπαντωνίου Ζαχαρίας – Γρανίτσας Χαρίλαος, Πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Γεωργίου- Παλαιοχωρίου Σουλιώτης Ιωάννης – Μακρή Ουρανία, Αθλητικός σύλλογος Δυτικής Φραγκίστας Σάλτης Παναγιώτης – Παπανίκας Ιωάννης, Σύλλογος Νέων Κρέντης Κουτσιούμπας Πάυλος – Κουτσιούμπας Κων/νος, Πολιτιστικός σύλλογος Ιεράς Μονής Τατάρνας Λάμπου Παναγιώτα – Χαραμής Κων/νος, Πολιτιστικός σύλλογος Τριδεντριωτών Πεσλής Δημήτριος – Γιαννου Χρυσούλα, Πολιτιστικός Σύλλογος Βινιανιτών «Η Κοίμησις της Θεοτόκου» Χαρίτος Ιωάννης – Κουτσιούμπα Ιωάννα, Σύλλογος Απανταχού Μοναστηρακιωτών «Η Σπηλιά του Κατσαντώνη» Χρυσικός Νικόλαος – Τόλης Γεώργιος, Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων Θωμάς Νταβαρίνος – Μπακούσης Γεώργιος, Σύλλογος Απανταχού Βαλαωριτών Αθανασίου Δημήτριος – Κοψιάς Ιωάννης, Σύλλογος Γυναικών Βαλαώρας Κουτσοκώστα Βασιλική – Κόνδυλη Μαγδαληνή,  Κυνηγετικός Σύλλογος Δυτ. Ευρυτανίας Γεωργαλής Δημήτριος – Παπαζέκος Ιωάννης, Δημότισσα Καρυώτη Ευσταθία – Κοτρώνας Κων/νος, Δημότης Άγγελος Χουσιάδας – Νταλλής Φώτης, Εργαζόμενος στο Δήμο Ντελής Γεώργιος – Μάκκας Χρήστος, Εργαζόμενος στο Δήμο Βλάχου Διαμάντω – Πέτσα Στέλλα, Δημότης Μαραγκούλας Χαράλαμπος – Παπαντζίμας Λάμπρος, Δημότης Καραπάνος Σωτήρης – Γκιόλια Αντιγόνη, Δημότισσα Μουρτζιάπη Βασιλική – Παπανίκα Ελένη. Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής, ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής. Την ανωτέρω απόφαση ψήφισαν ΥΠΕΡ (12) Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι: κ.κ. Νιάφας Κωνσταντίνος, Ζαχαράκης Παναγιώτης, Παπαθανάσης Γρηγόριος, Κοτρώνα Αννέτα, Γκορόγιας Παναγιώτης, Μάκκας Ηλίας, Μπράζιας Παναγιώτης, Σουλιώτη Χρυσούλα, Δημητρόπουλος Χρήστος, Κουτσιούμπα Ευαγγελία, Κολοκώτσιος Βασίλειος και Αθανασίου Γεώργιος Και  ΚΑΤΑ ψήφισαν έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι: κ.κ. Μπαμπαλής Θεόδωρος, Κίτσιος Γεώργιος, Καραγιάννη – Λαθύρη Βασιλική, Μάκκας Απόστολος, Τάκης Κωνσταντίνος και Διώτη Αργυρώ. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή.