Με 34 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων

3035

Αίτηση ένταξης για 14 έργα στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, CLLD/LEADER θα κάνει ο Δήμος Αγράφων

Η 10η ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων για το 2018 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 34 θέματα.

14 έργα θέλει να εντάξει σε πρόγραμμα ο Δήμος

Στη συζήτηση του σώματος του ΔΣ Αγράφων θα κυριαρχήσει η Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» των έργων:

 • «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ» του Δήμου Αγράφων
 • «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ Τ.Κ. ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ» του Δήμου Αγράφων
 • «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΛΑΩΡΑΣ Τ.Κ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ» του Δήμου Αγράφων
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΡΕΝΤΗ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» του Δήμου Αγράφων
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΛΕΠΙΑΝΑ Τ.Κ. ΛΕΠΙΑΝΩΝ» του Δήμου Αγράφων
 • «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ» του Δήμου Αγράφων
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» του Δήμου Αγράφων
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ» του Δήμου Αγράφων
 • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ» του Δήμου Αγράφων
 • «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» του Δήμου Αγράφων
 • «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» του Δήμου Αγράφων
 • «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ» του Δήμου Αγράφων
 • «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΔΡΟΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΥΣΩΣ» του Δήμου Αγράφων
 • «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ» του Δήμου Αγράφων

Τα γενικά θέματα που συζητηθούν

Τα γενικά θέματα περιλαμβάνουν την Έγκριση απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αγράφων, την απευθείας αγορά ακινήτου (οικοπέδου εδαφικής έκτασης εμβαδού 1650τμ), ιδιοκτησίας Κληρονόμων Ιωάννου Ιωάννη που βρίσκεται στον οικισμό Βραγγιανών του Δήμου Αγράφων, την  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τιμητικής πλακέτας, Περί έγκρισης καταχώρησης τουριστικής προβολής σε ηλεκτρονικό μέσο, την Ανακήρυξη Επίτιμου Δημότη του Εκπαιδευτικού κ. Κωνσταντίνου Σκοπελίτη, την Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018, την Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018, την Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018, την Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», τη Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ  ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΙ Τ.Κ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ» της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων, την Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων, Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» του Δήμου Αγράφων.

Τα αιολικά

Επίσης, σημαντικό θέμα είναι και η Διοργάνωση ημερίδας με θέμα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΑ ΑΓΡΑΦΑ (κατόπιν έκδοσης των σχετικών αδειών εγκατάσταση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) καθώς και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις ανάγκες αυτής, «Αιολικά πάρκα στην περιφέρεια του Δήμου» για ενημέρωση, συζήτηση, λήψη απόφασης ή όχι. (κατόπιν αιτήματος του 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων).

Η 9η Ειδική Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Την ίδια μέρα, Παρασκευή 29 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί και η 9η Ειδική Τακτική  Συνεδρίαση για το έτος 2018 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, με εισηγητή τον  Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Κων/νο Τάκη:

Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2013, του Δήμου Αγράφων,.

Έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2014, του Δήμου Αγράφων, – Εισηγητής : κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.