Την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η 27η τακτική της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου.

Πέντε (5) ήταν τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τους συμβούλους. Αυτά αφορούσαν την αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2022, την έγκριση 1ου πρακτικού για την προμήθεια ενός οχήματος μεταφοράς προσωπικού και δύο ημιφορτηγών για τις ανάγκες του προϋπολογισμού 112.000,00€ και την πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (λόγω αποκλειστικότητας) για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Συγκοινωνία Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου» για το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου 2022 έως 30 Απριλίου 2023.

Επίσης τα μέλη της Επιτροπής έλαβαν αποφάσεις για την παράταση σύμβασης για την προμήθεια εγκατάσταση ταρτάν στο Εθνικό Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου και ρομποτικής σκούπας κολυμβητηρίου και την τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας χλωρίωσης των δεξαμενών πόσιμου νερού στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Καρπενησίου.