Η 39η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου πραγματοποιήθηκε, χθες Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2022 στις 9.00 το πρωί στο Δημοτικό Κατάστημα στον Προφήτη Ηλία.

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής οκτώ:

Ο Προγραμματισμός προσλήψεων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου εκτός έδρας Δήμου, Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση-Αξιοποίηση Δημοτικού Σταδίου Καρπενησίου και Κατασκευή Γηπέδου 3Χ3 στον Προυσό», προϋπολογισμού 800.000€. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δύο ημιφορτηγών για τις ανάγκες του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.000,00€, Έγκριση 3ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού κολυμβητηρίου Καρπενησίου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.450.189,05€.

Ο Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Άμπλιανης, Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης κτιρίου ΕΠΑΛ Καρπενησίου».