Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων, προκειμένου να περιορίσει τια φαινόμενα απώλειας νερού από τα δίκτυα υδροδότησης, ομόφωνα ενέκρινε την πραγματοποίηση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2018.

Συγκεκριμένα αποφάσισε να διαθέσει για την προμήθεια μηχανήματος εντοπισμού διαρροών δικτύου ύδρευσης, το ποσό των 3.410,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και ορίζει τρόπο εκτέλεσης την διαδικασία την απευθείας ανάθεση. Η προμήθεια μηχανήματος εντοπισμού διαρροών δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων και για την καλύτερη υδροδότηση των δημοτών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.