Σύμφωνα με την από 4-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου, αποφασίστηκε η δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του φορτηγού με υπερκατασκευή λεπίδας και του εκχιονιστικού UNIMOG (U500), ιδιοκτησίας του Δήμου Καρπενησίου, προς την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας. Η παραχώρηση για το φορτηγό με υπερκατασκευή λεπίδας θα λήξει την 30η Απριλίου 2020, ενώ η παραχώρηση για το εκχιονιστικό UNIMOG (U500) θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2023.Η παραχώρηση αυτή γίνεται για κοινή ωφέλεια και με σκοπό να καλύψει άμεσες και επείγουσες ανάγκες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. Να θυμίσουμε ότι και πέρυσι ο Δήμος Καρπενησίου προέβη σε παρόμοια ενέργεια με σκοπό να συνδράμει στο έργο της Περιφέρειας. Δύναται, με την έκδοση σχετικής απόφασης, να επανέλθουν, τα ως άνω προς παραχώρηση μηχανήματα, στο Δήμο Καρπενησίου πριν τις παραπάνω ημερομηνίες. Για την παραχώρηση θα συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής των ανωτέρω μηχανημάτων από την αρμόδια Δ/νση της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και του Δήμου Καρπενησίου, θα γίνει καταγραφή όλων των παρελκόμενων και μετά το πέρας της παραχώρησης θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των μηχανημάτων για την σωστή λειτουργία τους.