Μηχανήματα μίσθωσε η ΠΕ Ευρυτανίας για την αντιμετώπιση των καταστροφών από τις βροχοπτώσεις

0
1563

Οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 23.05.2018 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, προξένησαν πολλαπλές και εκτεταµένες καταστροφές στις τεχνικές υποδοµές µε αποτέλεσµα να κρίνεται επιβεβληµένη η άµεση αποκατάστασή τους, προκειµένου να µην κινδυνέψουν οι ζωές των χρηστών των υποδοµών, οι περιουσίες των πολιτών και η ολοκληρωτική καταστροφή των υποδοµών από ενδεχόµενη νέα κακοκαιρία.

Με βάση το γεγονός αυτό, το ότι ο µηχανολογικός εξοπλισµός δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της αποκατάστασης των υποδοµών, οπότε υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρµογής των εξαιρετικών διαδικασιών που θεσπίστηκαν µε διατάξεις, για την αντιµετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, αλλά και το γεγονός ότι, η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας πρέπει να ξεκινήσει άµεσα, ενώ δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο και δυνατότητα για άµεση συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής για λήψη της εµπίπτουσας στην αρµοδιότητά της, σχετικής απόφασης, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, χρησιμοποιώντας τα µνηµόνια συνεργασίας µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και Επιχειρήσεων της Περιφέρειας για θέµατα Πολιτικής Προστασίας, αποφάσισε την απευθείας µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων.

Αναλυτικά μίσθωσε:

(α) IX µηχάνηµα έργου τύπου φορτωτή-εκσκαφέα, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆οµνίστας.

(β) I.X. µηχάνηµα έργου τύπου ισοπεδωτή για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆οµνίστας.

(γ) I.X. µηχάνηµα έργου τύπου φορτωτή-εκσκαφέα , για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ποταµιάς.

(δ) I.X. µηχάνηµα έργου τύπου φορτωτή , για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Φραγκίστας.

Η δαπάνη µίσθωσης θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τις ώρες εργασίας του µηχανήµατος, που θα προκύπτουν από το ηµερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασµό µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς έγκριση, στην επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.