Μηχανήματα μίσθωσε η ΠΕ Ευρυτανίας για την αντιμετώπιση των έντονων βροχοπτώσεων της 27ης Σεπτεμβρίου.

4029

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες, οι έντονες βροχοπτώσεις, που εκδηλώθηκαν από τις 27.09.2018 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, προξένησαν πολλαπλές και εκτεταµένες καταστροφές στις τεχνικές υποδοµές µε αποτέλεσµα να κρίνεται επιβεβληµένη η άµεση αποκατάστασή τους, προκειµένου να µην κινδυνέψουν οι ζωές των χρηστών των υποδοµών, οι περιουσίες των πολιτών και η ολοκληρωτική καταστροφή των υποδοµών από ενδεχόµενη νέα κακοκαιρία.

Στη σχετική συνεδρίαση του ΣΟΠΠ αποφασίστηκε η άµεση επέµβαση της Αντιπεριφέρειας για την βελτίωση στην προσβασιµότητα σε αγροτικά οδικά δίκτυα τα οποία µετά τις έντονες βροχοπτώσεις δεν µπορούν να παραµείνουν κλειστά κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, αλλά ο µηχανολογικός εξοπλισµός δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της αποκατάστασης των υποδοµών.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας αποφάσισε την απευθείας µίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών µηχανηµάτων:

(α) µηχάνηµα έργου τύπου φορτωτή, για τον καθαρισµό τεχνικών – οδικού δικτύου και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στα όρια της ∆Ε Προυσού.

(β) µηχάνηµα έργου τύπου φορτωτή, για τον καθαρισµό τεχνικών – οδικού δικτύου και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Φουρνάς.

(γ) µηχάνηµα έργου τύπου ισοπεδωτή, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στα όρια της ∆Ε Ασπροποτάµου.

(δ) µηχάνηµα έργου τύπου εκσκαφέα , για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Καρπενησίου.

(ε) φορτηγό όχηµα, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Καρπενησίου.

(ζ) µηχάνηµα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ποταµιάς.

(η) µηχάνηµα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή, για τον καθαρισµό του οδικού δικτύου στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Απεραντίων.

(θ) φορτηγό όχηµα, για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ποταµιάς.

(ι) φορτηγό όχηµα, για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Ποταµιάς.

(κ) µηχάνηµα έργου τύπου εκσκαφέα, για την διευθέτηση κοίτης του ποταµού Τρικεριώτη στην θέση Σαρκίνη για την προστασία υφιστάµενου τεχνικού (γέφυρας).

(λ) µηχάνηµα έργου τύπου φορτωτή, για την διευθέτηση κοίτης του ποταµού Τρικεριώτη στην θέση Σαρκίνη για την προστασία υφιστάµενου τεχνικού (γέφυρας)

(µ) φορτηγό όχηµα, για την διευθέτηση κοίτης του ποταµού Τρικεριώτη στην θέση Σαρκίνη για την προστασία υφιστάµενου τεχνικού (γέφυρας).

(ν) φορτηγό όχηµα, για την διευθέτηση κοίτης του ποταµού Τρικεριώτη στην θέση Σαρκίνη για την προστασία υφιστάµενου τεχνικού (γέφυρας).

Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς έγκριση, στην επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.