Μηχανήματα μίσθωσε η ΠΕ Ευρυτανίας μετά τις βροχοπτώσεις

0
2853

Οι καιρικές συνθήκες – βροχοπτώσεις, που εκδηλώθηκαν από τις 06.06.2019 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, προξένησαν πολλαπλές και εκτεταμένες καταστροφές στις τεχνικές υποδομές με αποτέλεσμα να κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση αποκατάστασή τους. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της αποκατάστασης των υποδομών, οπότε υφίστανται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των εξαιρετικών διαδικασιών που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Η ΠΕ Ευρυτανίας αποφάσισε την απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού και Φραγκίστας . Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί προς έγκριση, στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.