ΜΝΗΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΟΡΔΙΟΥ, 7 Ἰουνίου, 2020* (ἔτος πανδημίας)
Ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος καὶ ἡ πανδημία τοῦ 1701στὴν Αἰτωλία
Ἡ μνήμη τοῦ λογίου ἱερομονάχου Ἀναστασίου τοῦ Γορδίου (Μεγ. Βραγγιανὰ 1654 – 1729) τιμᾶται κάθε χρόνο στὶς 7 Ἰουνίου, ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του. Ἐφέτος ποὺ ἰϊκὴ πανδημία μαστίζει ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, μὲ θύματα καὶ στὴν πατρίδα μας, τὸ ἱστολόγιο ellinomouseionagrafon.blogspot.com τιμᾶ τὴ μνήμη του δημοσιεύοντας μία ἐπιστολὴ τοῦ Γορδίου μὲ λοιμικὸ ἐπιδημικὸ περιεχόμενο, καθὼς εἶναι, βέβαια, γνωστὸ ἀπὸ τὴν Ἀλληλογραφία του πὼς διέθετε καὶ ἰατρικὲς γνώσεις, ἀπὸ τὶς σπουδὲς του στὴν Πάδοβα τῆς Ἰταλίας. Δεῖτε περισσότερα ἐδῶ: https://ellinomouseionagrafon.blogspot.com/2020/06/7-2020.html