Την αυτοδίκαιη μονιμοποίησή του επέτυχε ο δόκιμος υπάλληλος του Δήμου Αγράφων Αθανάσιος Μάκκας του Σταύρου, με τα διαπιστευτήρια του Δημάρχου Αγράφων Αλέξη Καρδαμπίκη.

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος κατείχε την οργανική θέση Υ.Ε. κατηγορίας, κλάδου Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε ́ του Δήμου Αγράφων και από 13 Δεκεμβρίου 2021, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε την ευδόκιμη διετή δοκιμαστική υπηρεσία, έγινε μόνιμος υπάλληλος του Δήμου. Το γεγονός αυτό είναι θετικό, ενώ σημαντικό είναι να ακολουθήσουν και άλλες μονιμοποιήσεις για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου.