Δεκτή έκανε η Οικονομική Επιτροπή Στερεάς Ελλάδας στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2022, στη Λαμία την επιπλέον δαπάνη για το έργο βελτίωσης οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Ασπροποτάμου.

Η νέα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 49.588,89€ όπως περιγράφεται στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αυτού, αναδόχου ΑΕΤΕΘ Α.Ε., συνολικής δαπάνης ποσού 368.285,59€ μαζί με το Φ.Π.Α., ο οποίος είναι υπερβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση, λόγω της πρόβλεψης αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ).

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, Δημήτριος Αναγνωστάκης, δήλωσε ότι απέχουν ως παράταξη από τη διαδικασία λήψης μη σύννομων αποφάσεων, αρνούμενοι ψήφο λόγω έλλειψης νομιμότητας στη λειτουργία της Ο.Ε., ενώ η κα Κατερίνα Μπατζελή ψήφισε κατά διαφωνώντας με την αναπροσαρμογή –αναθεώρηση κατά 49.588,89€.