Στην προμήθεια νέων ελαστικών κολονακίων συνολικού αριθμού πενήντα (50) προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου, με σκοπό την αντικατάσταση των προηγούμενων λόγω φθοράς, καθώς και στην τοποθέτηση νέων σε νέα σημεία της πόλης για την ασφάλεια των πολιτών και των οχημάτων. Τα ελαστικά κολονάκια τοποθετούνται σε διάφορα σημεία της πόλης, τόσο ως διαχωριστικά σε κεντρικές οδούς του Καρπενησίου, όσο και ως ειδική σήμανση σε επικίνδυνα σημεία, στα οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες και τα διερχόμενα αυτοκίνητα.