Νέες αθλητικές εγκαταστάσεις στον Δήμο Καρπενησίου

4538

Συνολικός προϋπολογισμός 477.900,00€

Σε δύο νέες αθλητικές εγκαταστάσεις πρόκειται να προχωρήσει σύντομα ο Δήμος Καρπενησίου, ύστερα από την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για το έργο «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού στο Δήμο Καρπενησίου», συνολικού προϋπολογισμού 217.500,00 € η οποία και υποβλήθηκε στις 21/3/2019 και περιλαμβάνει 2 υποέργα. Τα υποέργα αφορούν την «Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Μεγάλο Χωριό και Ολοκλήρωση γηπέδου μπάσκετ στο Στένωμα» με συνολικό προϋπολογισμό  205.000,00 € με το ΦΠΑ. Και την «Προμήθεια ρομποτικής σκούπας Κολυμβητηρίου Καρπενησίου», με προϋπολογισμό 12.500,00 €. Από την Τεχνική Υπηρεσία όμως εκπονήθηκε νέα μελέτη που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ταρτάν στο Εθνικό Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου, προϋπολογισμού 260.400,00 € με το ΦΠΑ. προσθέτοντας στα δύο αυτά υποέργα και τρίτο υποέργο που αφορά το Εθνικό Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου. Επειδή κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα μόνο μίας Αίτησης, η οποία θα μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα με το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 600.000,00 €, προτάθηκε η υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου που θα συμπεριλαμβάνει και τη νέα μελέτη. Με την τροποποίηση του 2ουυποέργουθα έχουμε την:Προμήθεια –εγκατάσταση ταρτάν στο Εθνικό Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου και προμήθεια ρομποτικής σκούπας Κολυμβητηρίου Καρπενησίου», συνολικού προϋπολογισμού 272.900,00 €.

Ύστερα από τις ανάλογες τροποποιήσεις εγκρίθηκε η υποβολή στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, τροποποιημένης πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου   Καρπενησίου με τίτλο  «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και   προμήθεια εξοπλισμού στο Δήμο Καρπενησίου», συνολικού προϋπολογισμού 477.900,00 € , η οποία θα περιλαμβάνει δύο (2) υποέργα: α.«Κατασκευή γηπέδου 5*5 στο Μεγάλο Χωριό και Ολοκλήρωσηγηπέδου μπάσκετ στο Στένωμα» μεσυνολικό προϋπολογισμό  205.000,00 € με το ΦΠΑ β.«Προμήθεια –εγκατάσταση ταρτάν στο Εθνικό Δημοτικό Στάδιο Καρπενησίου και προμήθεια ρομποτικής σκούπας Κολυμβητηρίου Καρπενησίου», συνολικού προϋπολογισμού 272.900,00 €. Για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις Προενταξιακές Ενέργειες για την υποβολή φακέλου πρότασης.