Νέες θέσεις εργασίας στο δήμο Καρπενησίου

0
1455

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δύο (2) Χειριστών Μηχ.Έργου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δύο (2) Χειριστών Μηχ.Έργου για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 17/1/2019 έως και 28/1/2019