Σημαντική η έλλειψη προσωπικού δηλώνει ο Καρδαμπίκης

Κατ’ επείγουσες, κατ’ εξαίρεσιν προσλήψεις προσωπικού, ζητά με έγγραφό του, ο Δήμαρχος Αγράφων, τονίζοντας την αδυναμία λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου λόγω της έλλειψης προσωπικού. Δραματική είναι πλέον η κατάσταση στο Δήμο Αγράφων σχετικά με το προσωπικό που υπηρετεί αυτή τη στιγμή στις υπηρεσίες του. Ο Δήμος Αγράφων, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο δύσβατους και ορεινούς δήμους της Ελλάδας με έκταση που καλύπτει το 53% του Νομού Ευρυτανίας, με τον οικονομικά ασθενέστερο πληθυσμό και με διοικητικές υπηρεσίες οι οποίες (λόγω της διάρθρωσης των δημοτικών ενοτήτων του) είναι δυνατόν να απέχουν μεταξύ τους μέχρι και 45 χιλιόμετρα, καλείται τη δεδομένη χρονική στιγμή να εξυπηρετεί τις ανάγκες των 4.000 πολιτών του με τη συνδρομή μόλις 3 υπαλλήλων ειδικότητας Διοικητικού! Ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης ανέφερε «κατά τον προηγούμενο κύκλο κινητικότητας και λόγω μετατάξεων του προσωπικού του Δήμου μας στο πλαίσιο αυτό, αποστελεχώθηκε πλήρως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας από το Μάρτιο του 2019 …. όπως αντιλαμβάνεστε αυτή η κατάσταση είναι αδύνατο να συνεχιστεί!!

Ενόψει αυτού, ήδη από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων μας ως νέα δημοτική αρχή, κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου, αποστέλλοντας σχετικές επιστολές στους καθ’ ύλην αρμόδιους, με την ενημέρωση ότι παραλάβαμε το Δήμο χωρίς μηχανικό, λόγω του στρεβλού νόμου της κινητικότητας και της αποχώρησης και των τεσσάρων μηχανικών του Δήμου μας, ενώ καταστήσαμε γνωστές και τις τεράστιες ελλείψεις Διοικητικού προσωπικού. Ακολούθησαν διαδοχικές συναντήσεις μας με κυβερνητικά στελέχη και υπηρεσιακούς παράγοντες στην Αθήνα, από τους οποίους εναγωνίως και επισταμένως ζητήσαμε την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου μας, προκειμένου να ανταποκρίνεται, έστω και στοιχειωδώς στις λειτουργικές ανάγκες του και τις ανάγκες των πολιτών του.»

Στερείται ακόμη δύο υπαλλήλων ο Δήμος Αγράφων

Με έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και την συνημμένη σε αυτό απόφαση απόσπασης, ο Δήμος Αγράφων αποστερείται δύο ακόμα διοικητικούς υπαλλήλους, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προαναφερόμενες αγωνιώδεις προσπάθειες και ενέργειές του Δήμου, χωρίς να εκτιμηθούν τα μεγάλα κενά που υφίστανται σε διοικητικό προσωπικό και χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του Δήμου για τις συνθήκες λειτουργίας του, με αποτέλεσμα η απόφαση αυτή να αποτελέσει έναν ακόμα παράγοντα που θα οδηγήσει το Δήμο πολύ σύντομα σε διάλυση. Να σημειωθεί, επιπλέον ότι οι υπό απόσπαση υπάλληλοι του Δήμου Αγράφων αποτελούν πεπειραμένο διοικητικό προσωπικό, η απομάκρυνση των οποίων θα οδηγήσει στην απογύμνωση των υπηρεσιών του Δήμουαπό απολύτως απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό. Κλείνοντας την επιστολή του ο κ. Καρδαμπίκης τονίζει «…για να διασφαλιστεί η κάλυψη των απολύτως αναγκαίων υπηρεσιακών λειτουργικών αναγκών του Δήμου μας, ζητάμε, να ληφθούν υπόψη τα ως άνω εκτιθέμενα ανυπέρβλητα προβλήματα και να προβείτε άμεσα με τη μορφή του κατεπείγοντος σε κατ’ εξαίρεσιν προσλήψεις προσωπικού, ώστε να αποτραπεί το κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου μας».