Σε νέες προσλήψεις προσωπικού προέβη ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ για ανέργους 55-67 ετών.

Ειδικότερα προσλήφθηκαν με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτώ (8) άτομα, οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι για το διάστημα από 17 Ιανουαρίου 2022 έως και 16 Ιανουαρίου 2023 για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης (για άλλους δώδεκα μήνες) με τις εξής ειδικότητες:

1. Ζαχαράκης Ευάγγελος του Νικολάου εργατών καθαριότητας,

2. Κουτσοκώστας Αναστάσιος του Γεωργίου εργατών καθαριότητας,

3. Μουρτζιάπη Βασιλική του Γεωργίου υπαλλήλων γραφείου

4. Μπαστάνη – Στεφανή Σοφία του Παναγιώτη εργατών καθαριότητας,

5. Νταβαρίνου Βούλα του Γεωργίου εργατών καθαριότητας,

6. Πιπέρα Φρειδερίκη του Βασιλείου εργατών καθαριότητας,

7. Πλατής Δημοσθένης του Αργυρίου εργατών καθαριότητας και

8. Φεγγούλης Ευάγγελος του Γεωργίου οδηγών.