Από τις 15 Μαΐου έως τις 19 Μαΐου οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη τριών νέων ατόμων θα προχωρήσει σύντομα το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας με σκοπό την καλύτερη στελέχωσή του. Συγκεκριμένα πρόκειται για επικουρικό προσωπικό ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ συνολικής διάρκειας έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, για την αντιμετώπιση  των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται οι αιτήσεις μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σκαναρισμένα, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας: ikp-gramm@jmc.gr από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 έως και την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 23:59. Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας www.thevrytanias.gr την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020.