Νέος Αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου Καρπενησίου

0
3136

Διορίστηκε νέος Αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου Καρπενησίου ο Κων/νος Καραθάνος του Παναγιώτη, συνταξιούχος-οικονομολόγος με την αριθμό ΓΠ96443/17 ΦΕΚ 245/27-4-2018 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.

Ο νέος Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων του, και την επίβλεψη αλλά και την οργάνωση πρακτικών μέτρων για την καλύτερη λειτουργία του Γραφείου Προστασίας Δικαιωματων νοσηλευόμενων του Νοσοκομείου Καρπενησίου.

Ο κ. Καραθάνος θα παρέχει τις υπηρεσίες του αμισθί για το διάστημα που θα βρίσκεται στη θέση του Αντιπροέδρου.