Νέο Διοικητικό Σώμα για τον Ιατρικό Σύλλογο Ευρυτανίας

2652

Μετά από επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών που πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Ευρυτανίας την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας τα νεοεκλεγέντα μέλη προέβησαν πλέον σε συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ύστερα, από μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων που διενεργήθηκε στα γραφεία του εν λόγω Συλλόγου, στις 19 Νοεμβρίου 2018 προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου

Πρόεδρος: Χαλκιά Νεκταρία

Αντιπρόεδρος: Μπατζακάκης Δημήτριος

Γραμματέας: Κουτσολουκά Μαρία

Ταμίας: Παυλίδου Μαρία

Μέλη: Κουβέλλη Έλλη

Μακρή Αφροδίτη

Καρρά Γεωργία

Επίσης, με βάση τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών εκλέγονται ως:

Εκπρόσωποι για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Λακιώτης Παναγιώτης

Παπανικολάου Νικόλαος

Πειθαρχικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Ιωάννης

Μέλη: Σοφός Απόστολος – Γεώργιος

Πέτρου Ιωάννης

Τόλης Γεώργιος

Τσουροπλής Χρήστος

Εξελεγκτική Επιτροπή

Μέλη: Σδρένιας Χρήστος

Τσάκνης Ρίζος

Σοφός Απόστολος -Γεώργιος