Ξεκίνησε η ηλεκτρονική ψηφοφορία με συμμετοχή του κοινού

Την αλλαγή του λογοτύπου του επιθυμεί ο Δήμος Αγράφων, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του κοινού και για το λόγο αυτό προβαίνει σε ανοικτή ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από την οποία θα ανακηρυχθεί ο τελικός νικητής, εκ των τριών (3) επικρατέστερων προτάσεων που επιλέχθηκαν – βάσει της αποφάσεως της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου από τις συνολικά είκοσι εννέα (29) που αρχικά κατατέθηκαν. Η ψηφοφορία θα λήξει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 15 Οκτωβρίου 2021, ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία στον εξής σύνδεσμο:

Το θέμα του λογοτύπου

Το λογότυπο δύναται να αντανακλά την ιστορική, πνευματική, γεωγραφική, φυσική και πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου Αγράφων κυρίως όμως να προβάλλει την εικόνα του, ως εκσυγχρονισμένου Οργανισμού. Θα χρησιμοποιηθεί από το Δήμο σε όλες τις ενέργειες που αφορούν δράσεις προβολής, επικοινωνίας, ενημέρωσης, καθώς και σε ποικίλες εφαρμογές όπως επιστολές, έντυπα, πινακίδες, σημαίες, σφραγίδες, ιστοσελίδες και ηλεκτρονικό marketing. Το λογότυπο θα αποτελείται από το εικαστικό και το λεκτικό μέρος, θα φέρει την επωνυμία του Δήμου ή απλά την λέξη και θα μπορεί να απεικονίζεται μαζί και ανεξάρτητα από το λεκτικό κομμάτι.

Έπαθλο νικητή και δικαιώματα

Ο συμμετέχων του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί ως λογότυπο του Δήμου Αγράφων θα λάβει την αμοιβή των τριακοσίων ευρώ (300€), σύμφωνα με τα παρακάτω: Για την παροχή του συνόλου των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε ευρώ,συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο ποσό της αμοιβήςσυμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Με την ανακήρυξη του επιλεγμένου λογοτύπου ο νικητής εκχωρεί στο Δήμο Αγράφων κάθε δικαίωμα επ’ αυτού συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτού. Ο Δήμος Αγράφων έχει το δικαίωμα να προβεί σε παραλλαγή, αλλαγή, βελτίωση, τροποποίηση, διαμόρφωση, μετάφραση και προσαρμογή του λογοτύπου όπου κρίνει σκόπιμο και στη δημιουργία παράγωγων γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ, χωρίς την έγγραφη άδεια του δημιουργού.

Τι έγινε το προηγούμενο λογότυπο;

Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Αγράφων είχε νέο λογότυπο που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κ. Θεόδωρου Μπαμπαλή. Το λογότυπο εκείνο, που είχε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες και είχε λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τα αρμόδια υπουργεία και φορείς, απεικόνιζε την Αγραία Άρτεμη. Ο συμβολισμός της Αγραίας Αρτέμιδος πάνω στα βουνά των Αγράφων ακολουθούνταν από ολόκληρη ιστορική ανάλυση αλλά και διαμόρφωνε ένα πολιτιστικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί ολόκληρη η τουριστική προώθηση του Δήμου Αγράφων.

Δυστυχώς, για άγνωστο λόγο, ο νέος Δήμαρχος κ. Καρδαμπίκης ακύρωσε το προηγούμενο λογότυπο και προκήρυξε διαγωνισμό για ένα νέο.