Σε λίγες ημέρες αναμένεται η νέα ψηφιακή έκδοση του νέου πεζοπορικού χάρτη για τα Άγραφα από την εταιρεία Geopsis Maps & Guides. Σε κλίμακα 1:50.000 ο ψηφιακός χάρτης θα περιλαμβάνει περιοχές έκπληξη που οδηγούν στις ψηλές κορυφές των Αγράφων και στη συνέχεια θα κυκλοφορήσει και η έντυπη έκδοση του χάρτη. Η εταιρεία της παραγωγής εξειδικεύεται σε πεζοπορικούς χάρτες και οδηγούς της ορεινής  Ελλάδα, σε έντυπη μορφή και ψηφιακές με εφαρμογές στα κινητά, αλλά και την καταγραφή, χαρτογράφηση και σύνταξη μελετών δικτύων μονοπατιών.