Μετά τις αρχαιρεσίες της 10ης Ιουνίου 2020, του Εμπορικού Συλλόγου Καρπενησίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου στην πρώτη του συνεδρίαση στις 15 Ιουνίου 2020 συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Σπυριδούλα Παπαδοπούλου

Αντιπρόεδρος :Περικλής Δεδούσης

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Μαυραγάννης

Ταμίας: Σπυριδούλα Σιαφάκα

Μέλος: Στέλιος Κοντοκώστας

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ:

Δημήτρης Ντρίβας

Ευαγγελία Καρανίκα

Ελεγκτική Επιτροπή: (βάσει σειράς ψήφων)

Ελένη Τσούκα

Θανάσης Γιαννόπουλος

Ουρανία Γενιτσαροπούλου

Αντιπρόσωποι Ο.Ε.Σ.Α.Σ.Ε (βάσει σειράς ψήφων και ανάληψη καθηκόντων απο 1/1/2021) Σπυριδούλα Παπαδοπούλου, Δημήτρης Ντίβας, Κων/νος Αντωνίου (με αυξημένες πλέον αρμοδιότητες), Ιωάννης Μαυραγάννης, Αλέξανδρος Μούρτος.

Το νέα Δ.Σ. θα αναλάβει τα καθήκοντα του από σήμερα 17 Ιουνίου 2020 και θα έχει 3ετή θητεία.