Ξανά σε δημοπρασία το σχολικό κυλικείο του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου

0
1687

Δεν βρέθηκε ενδιαφερόμενος την πρώτη φορά, οπότε η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησιού προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου  ΕΠΑΛ  Καρπενησιού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου  Ύδρας 6 στο νέο Δημαρχείο στις 3 Ιανουαρίου 2019  ημέρα Πέμπτη  και ώρα: 13:00 με  13:30 μ.μ (λήξη προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται  στο 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου  και στο τηλέφωνο  22370-23130 , απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.