Την έγκρισή του έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου για την παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ρίψεων του Προπονητικού Κέντρου Καρπενησίου στον Κυνοφιλικό Όμιλο Βέλγικων Ποιμενικών Ελλάδος για τους σκοπούς της διεξαγωγής αγώνων Mondioring, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2022.

ΤοMondioring είναι ένα διεθνές αναγνωρισμένο άθλημα από το Διεθνή Κυνολογικό Όμιλο F.C.I. το οποίο αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και αποτελείται από διάφορες ασκήσεις (υπακοή, ευκινησία, προστασία φύλαξη) που πρέπει να φέρουν σε πέρας τόσο το σκυλί όσο και ο οδηγός/χειριστής του σκύλου. Για τους σκοπούς των ανωτέρω αγώνων, ο Όμιλος θα μεριμνήσει για την σωστή διεξαγωγή των αγώνων, όπως επίσης θα μεριμνήσει για την παράδοση του γηπέδου στην κατάσταση που θα το παραλάβει. Ο Όμιλος οφείλει να φροντίσει για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, καθώς και να παραδώσει στην κατάσταση που θα παραλάβει τον χώρο του γηπέδου ρίψεων.

Το Δ.Σ. έλαβε την απόφαση αυτή λαμβάνοντας υπόψη τους προηγούμενους αγώνες που είχαν πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο με μεγάλη επιτυχία και την άριστη συνεργασία των διοργανωτών με τον Δήμο.