Η κατάργηση της δημοσίευσης στον τοπικό και περιφερειακό τύπο των διακηρύξεων των έργων του δημοσίου, θα ισχύσει από 1 Ιανουαρίου 2021, σημαίνοντας τον ‘ξαφνικό θάνατο’ όλων των έντυπων εφημερίδων της περιφέρειας. Παρόλες τις υποσχέσεις των υπουργών, προηγούμενων και νυν κυβερνήσεων, τις διαρκείς ερωτήσεις στη Βουλή Βουλευτών διαφόρων κομμάτων αλλά και τις επίμονες διεκδικήσεις των αντιπροσώπων και συλλόγων – ενώσεων των περιφερειακών εφημερίδων, στους οποίους είναι μέλος και ο Ευρυτανικός Παλμός, σε λίγες μόλις ημέρες θα βρεθούμε όλοι μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα, επιβίωσης.

Οι δημοσιεύσεις διακηρύξεων των έργων δημοσίου στον τοπικό τύπο, το κόστος των οποίων κατά κύριο λόγο βάρυνε τους εργολήπτες και όχι το δημόσιο, εξυπηρετούσε στην εξασφάλιση της τήρησης διαφανών διαδικασιών στις εργολαβίες. Σε δεύτερο χρόνο αποτελούσε βασική πηγή εσόδων των τοπικών εφημερίδων, οι οποίες έχουν τεράστια έξοδα και ελάχιστα έσοδα.

Παράλληλα, είμαστε αναγκασμένοι -για πολλοστή φορά- να

επισημάνουμε ότι σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες οι αντίστοιχες

δημοσιεύσεις γίνονται μόνο στον Περιφερειακό Τύπο, καθώς από τη

μία θεωρείται ο ιδανικότερος τρόπος διαφάνειας και από την άλλη ένας

τρόπος στήριξης προς τις Περιφερειακές εφημερίδες.

Σε μια ακόμη προσπάθεια οι Ενώσεις του περιφερειακού τύπου, στέλνουν επιστολή που υπογράφουν οι: Γιώργος Κατσαΐτης, Πρόεδρος ΣΗΠΕ, Αντώνης Μουντάκης,    Πρόεδρος ΕΙΕΤ και Μιχάλης Σαββάκης, Πρόεδρος ΕΔΙΠΤ, προς τους αρμόδιους υπουργούς. Η επιστολή αναφέρει:

«Προς: Υπουργό Ανάπτυξης, Α. Γεωργιάδη

Υφυπουργό στον πρωθυπουργό, Στ. Πέτσα

Γ.Γ. στον πρωθυπουργό, Γρ. Δημητριάδη

Εξαιρετικά επείγον: Διατήρηση των καταχωρίσεων στον περιφερειακό Τύπο

Κύριοι,

Με δεδομένο το γεγονός ότι ούτε το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας ούτε το νομοσχέδιο για την Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις, θα φθάσουν στην εθνική αντιπροσωπεία ώστε να εγκριθούν από το Σώμα έως το τέλος του χρόνου, η αναστολή της κατάργησης των καταχωρίσεων στον Τύπο, που προβλέπεται σε άρθρα τους δεν θα υπάρξει εντός του επιβεβλημένου χρονικού διαστήματος. Και τούτο παρά τα υπεσχημένα.

Έτσι η κατάργηση αυτής της υποχρέωσης του Δημοσίου θα ισχύσει από 1ης 1ου 2021, όπως προβλέπεται στον νόμο 4412/2016 (παράγραφος 12 άρθρου 379) για τις δημόσιες συμβάσεις.

Ακόμα και να προκύψει στην συνέχεια η αναστολή κατάργησης, είναι βέβαιον ότι θα προκληθεί σύγχυση στις Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου για την ισχύ της υποχρέωσης, προκαλώντας αναστάτωση και τριβές ανάμεσα σ’ αυτές, τους υπόχρεους και τις δικαιούχες επιχειρήσεις Τύπου.

Για την αποτροπή τους, ζητείται η κατάθεση του άρθρου ως τροπολογία σε ν/σ που συζητείται, στο μικρό χρονικό διάστημα που απομένει έως το τέλος του χρόνου.

Υπενθυμίζεται η θέση του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) και της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιφερειακού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) για τη διατήρηση επ’ αόριστον των καταχωρίσεων.»