Αναλυτικά όλες οι θέσεις

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων μετάταξης  των υπαλλήλων που επιθυμούν να αποσπαστούν σε κενές θέσεις με σκοπό την κάλυψή τους. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπαση για προσωρινή κάλυψη αναγκών από 4 έως και 14 Δεκεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών φορέων κατ` ανώτατο όριο.

Οι θέσεις στα Άγραφα

Σχετικά με το Δήμο Αγράφων κενές θέσεις έχουν καταγραφεί στο Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας – Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας στην κατηγορία ΠΕ για ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και ΠΕ Μηχανικών Τοπογράφων. Για την κατηγορία ΤΕ θέσεις υπάρχουν θέσεις για ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων. Για την κατηγορία ΔΕ κενές θέσεις υπάρχουν για ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Διοικητικού και ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών. Στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης θέσεις υπάρχουν για ΠΕ Κτηνιάτρων και ΔΕ Διοικητικού. Επίσης στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας – Ανακύκλωσης Πρασίνου υπάρχει θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών θέση για ΔΕ Διοικητικού, στο Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΔΕ Μαγείρων και στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΕ Διοικητικού.