Οι αλλαγές στις έδρες των δημοτικών συμβουλίων Καρπενησίου και Αγράφων

Επίσημα ξεκίνησε, χθες Τρίτη 8 Αυγούστου η προεκλογική περίοδος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε δήμους και περιφέρειες του Οκτωβρίου. Με δυο εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, ενημερώνονται φορείς, εκλογείς και υποψήφιοι για σειρά ζητημάτων αναφορικά με την εκλογική διαδικασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου θα εφαρμοστούν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2019, οι οποίες εισήχθησαν με τον ν.4804/2021 που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2021.

Ειδικότερα:

 • Επιτυχών συνδυασμός στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές αναδεικνύεται αυτός ο οποίος στον πρώτο γύρο συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 43% (43%+1 ψήφο) επί των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε δήμου ή περιφέρειας αντίστοιχα. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2023, μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων ή περιφερειαρχών των δύο (2) πρώτων συνδυασμών.
 •  Πενταετής η θητεία των αυτοδιοικητικών αρχών, όπως ακριβώς ίσχυσε μεταξύ 2014 και 2019. Επομένως, οι νέοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες θα αναλάβουν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2024 και η θητεία τους θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2028.
 • Αλλάζει ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου και του περιφερειακού συμβουλίου. Μειώνεται ώστε να είναι πιο λειτουργικά και να ασκούν αποτελεσματικότερα τον ρόλο που τους αναθέτουν οι πολίτες. Συνολικά, το 2019 είχαν εκλεγεί εννέα χιλιάδες τετρακόσιοι εβδομήντα (9.470) δημοτικοί σύμβουλοι στους 332 δήμους της χώρας, ενώ για την επόμενη θητεία εκλέγονται οχτώ χιλιάδες τετρακόσιοι ογδόντα ένας (8.481). Αντίστοιχα, οι περιφερειακοί σύμβουλοι που θα εκλεγούν στις προσεχείς εκλογές είναι εξακόσιοι έντεκα (611) έναντι επτακοσίων τριών (703) της τετραετίας 2019 – 2023.
 • Αυξάνεται ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων που μπορούν να συμπεριληφθούν στον συνδυασμό υποψήφιου δημάρχου ή περιφερειάρχη, από το 50% του αριθμού των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας στο 150%. Αντίστοιχη είναι και η αύξηση για τους υποψήφιους συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων.
 • Καταργείται η ξεχωριστή κάλπη που χρησιμοποιήθηκε, για μία και μοναδική φορά, στις εκλογές του 2019 για την εκλογή κοινοτικών συμβουλίων. Στις προσεχείς εκλογές, οι υποψήφιοι πρόεδροι και σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων εντάσσονται στους συνδυασμούς των υποψηφίων δημάρχων. 
 • Οι δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως 200 κατοίκους εκλέγουν μονομελές όργανο, τον πρόεδρο της κοινότητας. Δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεταξύ 201 και 2000 κατοίκων εκλέγουν τριμελές συμβούλιο, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών σε τοπικό επίπεδο. Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων, την πλειοψηφία στο συμβούλιο δημοτικής κοινότητας έχει ο συνδυασμός του εκλεγμένου δημάρχου του οικείου δήμου.
 • Για πρώτη φορά σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές οι συνδυασμοί θα καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους ηλεκτρονικά, μέσω της «ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων», όπως ακριβώς έκαναν τα κόμματα στις πρόσφατες εθνικές εκλογές του Μαΐου και Ιουνίου. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται δραστικά οι άσκοπες γραφειοκρατικές αναζητήσεις και εκτυπώσεις εγγράφων, καθώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αντλούνται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων του ελληνικού Δημοσίου (όπως ενδεικτικά το Μητρώο Πολιτών), παρέχεται η δυνατότητα στους επικεφαλής των συνδυασμών να ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος (ενδεικτικά ποσόστωση ανά φύλο, ελάχιστος αριθμός υποψηφίων) ενώ τα κατά τόπους Πρωτοδικεία διευκολύνονται στην έγκυρη και έγκαιρη ανακήρυξη των υποψηφίων. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία δήλωσης των συνδυασμών εκπνέει την 31η Αυγούστου.

Μέχρι το 2028 οι νέοι αυτοδιοικητικοί

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους, οι νέες αρχές θα εγκατασταθούν την 1η Ιανουαρίου 2024 και η πενταετής θητεία τους θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2028. Στις επικείμενες εκλογές επανέρχεται το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα ανάδειξης των αιρετών οργάνων των δήμων, μετά την εφαρμογή κατά τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής. Όπως ήδη αναφέραμε, σημαντική καινοτομία των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών αποτελεί η θέση σε λειτουργία, για πρώτη φορά, της ηλεκτρονικής εφαρμογής («Πύλη Υποβολής Υποψηφιοτήτων») για τη δήλωση των συνδυασμών στις δημοτικές εκλογές, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση των υποψηφίων και την απλούστευση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Ακολούθως, παρατίθενται, συνοπτικά, οι βασικές αλλαγές που επιφέρει ο ν.4804/2021 (Α’ 90) και οι οποίες θα εφαρμοστούν κατά τις προσεχείς δημοτικές εκλογές:

– υποβολή σε ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφιότητας για τα αξιώματα του δημάρχου, δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικής κοινότητας και προέδρου δημοτικής κοινότητας,

– επιτυχών συνδυασμός, κατά την πρώτη ψηφοφορία (πρώτη Κυριακή) θεωρείται όποιος λάβει ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τρία τοις εκατό (43% συν μια ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων,

– δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου και συμβούλου δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 2.001 μόνιμων κατοίκων έχει ο επιλαχών συνδυασμός αν κατά την αρχική ψηφοφορία συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων,

 – αναπροσδιορισμός της πληθυσμιακής βάσης για τον καθορισμό του αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου, των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων, και αναπροσδιορισμός του αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου και των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων.

Αλλαγές στον αριθμό των εδρών των Δημοτικών Συμβουλίων στο Νομό Ευρυτανίας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου ορίστηκε ο αριθμός των εδρών στα δημοτικά συμβούλια κάθε εκλογικής περιφέρειας της χώρας.

Στο Νομό Ευρυτανίας και οι δύο Δήμοι Καρπενησίου και Αγράφων χάνουν συνολικά 4 έδρες και εκλέγουν λιγότερους συμβούλους.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 ο αριθμός των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων διαμορφώνεται ως εξής: 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Έδρα: Καρπενήσι) Πληθυσμός 11.445   Έδρες  25

Xάνει 2 έδρες από τις 27 των εκλογών του 2019

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 698  –  2

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 7.921 –  17

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 459  –  1

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 833  –  2

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ 945  –   2

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΑ 589  –   1

 1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (Έδρα: Κερασοχώρι) Πληθυσμός 5.983    Έδρες  19

Xάνει 2 έδρες από τις 21 των εκλογών του 2019

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΩΝ 1.044  –  3

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ 1.440  –  5

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1.386  –  4

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 846  –  3

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 1.267  –  4

οι κρίσιμες ημερομηνίες

οι Κρίσιμες ημερομηνίες έχουν ως εξής:

Α γύρος εκλογών: Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023

Β γύρος εκλογών: Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023

Επαναληπτικές σε περίπτωση ματαίωσης Α’ γύρου: Τετάρτη 11/10/2023

Προθεσμίες για τη δήλωση των συνδυασμών:

 • Μεταδημότευση υποψηφίων: Από 1η Αυγούστου 2023 έως και 30 Αυγούστου 2023
 • Υποβολή δήλωσης συνδυασμού στην ηλεκτρονική πύλη Μέχρι 23.59 της 31ης Αυγούστου 2023
 • Συμπλήρωση δήλωσης ως προς τον αριθμό των υποψηφίων Μέχρι 23.59 της 31ης Αυγούστου 2023
 • Αντικατάσταση υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου από παραίτηση- θάνατο Μέχρι 23.59 της 31ης Αυγούστου 2023
 • Ανακήρυξη συνδυασμών από το δικαστήριο 10 Σεπτεμβρίου 2023
 • Παραίτηση υποψήφιου περιφερειάρχη μέχρι 20 ημέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας Έως και 18 Σεπτεμβρίου 2023
 • Αντικατάσταση υποψήφιου περιφερειάρχη που παραιτήθηκε ή απεβίωσε μέχρι 10 ημέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας Έως και 28 Σεπτεμβρίου 2023
 • Ανακήρυξη νέου υποψήφιου περιφερειάρχη στη θέση του παραιτηθέντα ή αποβιώσαντα μέχρι τη παραμονή της ψηφοφορίας.