Η Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της χώρας μας ξεκίνησε τον καθορισμό των Ειδικών Διαδρομών, ώστε να έχει έτοιμα όλα τα στοιχεία αναφορικά με την περιοχή που θα φιλοξενήσει το Ράλι Ακρόπολις.

Τα μέλη της επιτροπής έχουν κάνει τις απαραίτητες αναγνωρίσεις στις ειδικές διαδρομές τόσο στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας όσο και σε αυτήν της Πελοποννήσου. Ο φάκελος συγκροτείται ταχύτατα, καθώς, εφόσον η Ελλάδα κληθεί να αντικαταστήσει κάποιον από τους αγώνες του WRC που είναι προγραμματισμένοι το 2021, πρέπει να είναι έτοιμη από κάθε πλευρά.

Σε Στερεά Ελλάδα ή Πελοπόννησο θα φιλοξενηθεί ο αγώνας. Ήδη οι ενδιαφερόμενες Περιφέρειες έχουν ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις προκειμένου να διεκδικήσουν τη φιλοξενία του Εθνικού μας αγώνα, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία του αγώνα στην οικονομία και στη φήμη της κάθε περιοχής.

Βασικός στόχος όλων παραμένει η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WRC και σε δεύτερο χρόνο η επιλογή της περιοχής που θα φιλοξενηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, βαρύνουσα σημασία στην τελική απόφαση θα έχει η άποψη των ανθρώπων της FIA και του WRC Promoter, που αναμένονται προσεχώς στην Ελλάδα.

Πηγή: Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού