Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγράφων, αποφάσισε ομόφωνα να συγκεντρωθούν στοιχεία και ειδικότερα φωτογραφικό υλικό από όλη την περιφέρεια του Δήμου και αφού εγκριθεί και το έμβλημα του Δήμου από το Συμβούλιο Τοπωνυμιών, να συνταχθεί το τουριστικό φυλλάδιο του Δήμου Αγράφων.

Μέσα από το φυλλάδιο θα γίνονται γνωστές όλες οι μορφές τουρισμού που προσφέρει η περιοχή μας και θα καθιερώνει αυτή ως ελκυστικό προορισμό καθ’ όλη την διάρκεια του έτους . Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγράφων κα Φεγγούλη Βασιλική, ανέφερε για το θέμα ότι έχοντας υπ’ όψη την ανάγκη της τουριστικής προβολής του Δήμου Αγράφων την γνωστοποίηση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού που προσφέρει η περιοχή μας καιτην καθιέρωση αυτής ως ελκυστικό προορισμό καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, θα πρέπει να προβούν στον σχεδιασμό του τουριστικού φυλλαδίου και να συγκεντρωθούν στοιχεία και ειδικότερα φωτογραφικό υλικό από όλη την περιφέρεια του Δήμου Αγράφων και αφού εγκριθεί και το έμβλημα του Δήμου από το Συμβούλιο Τοπωνυμιών, να συνταχθεί το αναφερόμενο φυλλάδιο.

Για το σχεδιασμό τουριστικού Marketing Plan του Δήμου Αγράφων, η κα Φεγγούλη παρουσίασε στα µέλη αυτής απόσπασμα από το σχέδιο του τουριστικού προγράμματος και ειδικότερα για την Δημοτική Ενότητα Αγράφων με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, για τη δημιουργία τουριστικού φυλλαδίου και τουριστικού οδηγού αναφορικά με τα αξιοθέατα, τα τουριστικά καταλύματα και μια λίστα θεματικών μορφών τουρισμού και δραστηριοτήτων οι οποίες εστιάζονται σε μια ανθρώπινη, διαπροσωπική και άμεση σχέση με τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες.

Κατόπιν, από τα μέλη της Επιτροπής προτάθηκε στην τελική μορφή του σχεδίου αυτού να δοθεί προτεραιότητα στον εναλλακτικό και φυσικό τουρισμό όπου ο κάθε επισκέπτης θα γνωρίσει τα φυσικά τοπία του τόπου μας. Επιπλέον προτάθηκε όπως, το αναφερόμενο Marketing Plan να περιέχει ένα γενικό πλάνο του Δήμου Αγράφων το οποίο θα περιλαμβάνει γεωγραφικά, ιστορικά στοιχεία και εν συνεχεία να επεκτείνεται ανά Δημοτική Ενότητα. Οι στόχοι να παραμείνουν όπως αναλύονται στο σχέδιο που παρουσίασε η Πρόεδρος της Επιτροπής και στο τέλος αυτού να υπάρχει ένας συγκεντρωτικός πίνακας με όλα τα στοιχεία του Δήμου.

Επιπροσθέτως αναφέρθηκε να τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η πρόταση για τον χαρακτηρισμό και την σήμανση μονοπατιών σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Αγράφων.