Σύμφωνα με την 14-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων εγκρίθηκε η άμεση λειτουργία του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Γρανίστας που ιδρύθηκε δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Δήμος Αγράφων δεσμεύεται επίσης, για την διάθεση σε χρήση κατάλληλου ακινήτου για την στέγασή του και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του υπόψη Πυροσβεστικού Κλιμακίου. Η απόφαση αυτή δεν είχε υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, παρʼ ότι οι ανάγκες που την υπαγόρευσαν παραμένουν ισχυρές και μάλλον πιεστικότερες με την πάροδο του χρόνου. Να θυμίσουμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ευρυτανίας έχει την έδρα της στο Καρπενήσι, στην είσοδο του νομού από τα ανατολικά, με αποτέλεσμα η δυτική Ευρυτανία, περιοχή με μεγάλη δασοκάλυψη, κυρίως από πευκοδάση, και με υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη θερινή περίοδο, να παραμένει ακάλυπτη. Λόγω του έντονου ανάγλυφου και του δύσβατου της περιοχής, η μετακίνηση πυροσβεστικών οχημάτων από το Καρπενήσι απαιτεί τουλάχιστον δύο ώρες, ακυρώνοντας έτσι κάθε δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο Δήμος Αγράφων ζήτησε την στελέχωση του Πυροσβεστικού κλιμακίου Γρανίτσας προκειμένου να ανταπεξέρχονται ικανοποιητικά στις διαρκώς αυξημένες απαιτήσεις της πολιτικής προστασίας. Να σημειωθεί, επίσης ότι, η ίδρυση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου στη Γρανίτσα δεν θα επιβαρύνει, πρακτικά, τον προϋπολογισμό του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς από τον πρώην Δήμο Απεραντίων διατίθεται κατάλληλο κτήριο, το οποίο ανακαινίστηκε και διατίθεται πλέον κατάλληλο για τη στέγασή του, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ευρυτανίας έχει τη δυνατότητα να το στελεχώσει από το υπάρχον προσωπικό της. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι μέρος του προσωπικού αυτού στέλλεται τακτικά για υπηρεσία σε απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως και τη νότια Εύβοια.