Την έναρξη της περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων, η οποία αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων της επικράτειας ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Άρης Τασιός. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μπορεί, συγκυριακά ή μη, να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, ωστόσο δεν έχουν διακόψει, με αίτησή τους, τη λειτουργία της εκμετάλλευσής τους.

Από 1η  Νοεμβρίου έως και 15η Δεκεμβρίου η απογραφή αιγορποβάτων

Σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα, η απογραφή και η κοινοποίησή της διενεργείται το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως και 15η Δεκεμβρίου 2020. Σε ό,τι αφορά τους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου  και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της.

Πώς θα γίνει η απογραφή

Η κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και της κάθε εκμετάλλευσης χοίρων είναι δυνατό να διενεργηθεί (α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του στην οικία κτηνιατρική αρχή με παράλληλη προσκόμιση των Μητρώων Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων(παλαιού και νέου), (β) είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών (http://e-services.minagric.gr) που έχουν τεθεί σε λειτουργία και θα ενεργοποιηθούν από 1η Νοεμβρίου (αιγοπρόβατα) και από 1η Δεκεμβρίου (χοίροι), χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/χοιροτρόφου στις υπηρεσίες. Στα πλαίσια των μέτρων καταπολέμησης του ιού COVID-19, συστήνεται για την κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων και της κάθε εκμετάλλευσης χοίρων η χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών (τρόπος β), χωρίς τη φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/χοιροτρόφου στην οικία κτηνιατρική αρχή.

Εγγραφή στην ψηφιακή υπηρεσία

Όσοι επιλέξουννα πραγματοποιήσουν την κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής ηλεκτρονικά θα πρέπει να εγγραφούν στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων, κάνοντας τα εξής: (α) Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr), επιλέγοντας τις «Ψηφιακές Υπηρεσίες»και στησυνέχεια από το μενού την σχετική ψηφιακήυπηρεσία. (β) Ακολουθώντας κατά βήμα τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί.

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι: (α) Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του. (β) Το μητρώο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ενημερωθεί με τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του). (γ) Ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων ή χοίρων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωσηπου η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασμένων στοιχείων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22370 80260 και 22370 80248.