Την απευθείας ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση καθίζησης στην είσοδο του οικισμού Τ.Κ. Λημερίου» συνολικής αξίας 68.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης, λαμβάνοντας υπόψη τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του Δήμου.
Την ανάθεση ανέλαβε ο Χατζόπουλος Γεώργιος με προσφερόμενη τιμή 55.322,58 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ24%), ο οποίος και κατέθεσε τη βέλτιστη προσφορά. Η ανάθεση αφορά εργασίες που θα εκτελεσθούν στην Τ.Κ. Λημερίου Δ.Ε. Απεραντίων, όπως περιγράφεται ειδικότερα στην Τεχνική Περιγραφή. Η παρούσα ανάθεση ισχύει για διακόσιες πενήντα ημέρες (250).