Έγκριση έλαβε και το δεύτερο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Ραπτόπουλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου», αναδεικνύοντας τον ανάδοχο του έργου. Το έργο αναλαμβάνει η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα τρία και δύο εκατοστά επί τοις εκατό (43,02%) διότι, η υποβληθείσα προσφορά κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα. Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των δρόμων της περιοχής, ώστε οι πολίτες και οι επισκέπτες να κινούνται με ασφάλεια, αποφεύγοντας την όποια βλάβη στα οχήματά τους.

φωτο αρχείου