Αυξημένο φέτος το επίδομα θέρμανσης

Έγκριση έλαβε η χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2019/2020 με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και των Υφυπουργών κ.κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και Θεόδωρου Σκυλακάκη. Εμπροσθοβαρώς και προσαυξημένο θα δοθεί το επίδομα ολόκληρης της χειμερινής περιόδου, πριν τα τέλη του τρέχοντος έτους σε όλους τους δικαιούχους. Κύριο κριτήριο θα είναι και φέτος τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, ωστόσο το επίδομα θα είναι σημαντικά αυξημένο, αποτέλεσμα του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου που δημιουργήθηκε εφέτος, ο οποίος κατευθύνεται αποκλειστικά στην κοινωνία, ιδιαίτερα στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Συγκεκριμένα πέρυσι είχε δοθεί επίδομα ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης και υπήρχαν συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης με βάση τα τετραγωνικά της κατοικίας και την γεωγραφική ζώνη. Ωστόσο αυτό είχε ως συνέπεια είτε να επιδοτείται ένα μικρό μόνο μέρος του κόστους που κατέβαλε ο δικαιούχος (περίτου15%), είτε νοικοκυριά που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να καταναλώσουν το μέγιστο επιτρεπτό να λαμβάνουν πολύ μικρότερη επιδότηση από αυτή που δικαιούνταν.

Οι αλλαγές στο επίδομα

Φέτος, για να λάβει ο δικαιούχος το ανωτέρω επίδομα αρκεί να πραγματοποιήσει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης αξίας ίσης ή μεγαλύτερης με το διπλάσιο του ανωτέρω επιδόματος. Έτσι, η επιδότηση αυξάνεται στο 50% επί του σχετικού κόστους που καταβάλει ο δικαιούχος για τις αγορές μέχρι του ανωτέρω ύψους.  Με αυτό τον τρόπο, νοικοκυριά που δεν έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν μεγάλες ποσότητες θα λάβουν σημαντικά υψηλότερο επίδομα. Επιπροσθέτως, προβλέπεται αύξηση του επιδόματος κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ώστε να καταστεί το επίδομα ακόμη πιο κοινωνικά δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα των νοικοκυριών. Επιπλέον, φέτος για πρώτη φορά, θα λάβουν πρόσθετο επίδομα οι ορεινοί ∆ήμοι της Α ́ Ζώνης, που αντιμετωπίζονταν ως πεδινοί μέχρι τώρα. Επίσης, οι ορεινές κοινότητες που ανήκουν σε ∆ήμους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί, θα λάβουν υψηλότερο επίδομα κατά 20%, όπως προβλέπεται για τους ορεινούς ∆ήμους.

Έως 20 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν το επίδομα κατόπιν αίτησης στη σχετική πλατφόρμα TAXISNET έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019, ενώ οι σχετικές αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το επίδομα θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τις 31 ∆εκεμβρίου 2019. Σημειώνεται ότι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του επιδόματος αναμένεται να ανέλθει στα 68 εκατ. ευρώ, έναντι 57,5 εκατ. ευρώ που είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2019 και αναμενόταν ισόποσο ποσό να δοθεί το 2020.

Έως  2 Δεκεμβρίου 2019 οι αιτήσεις για το επίδομα Αγροτικής Εστίας

Ολοκληρώνει το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων η Αγροτική Εστία ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2019. Η διαδικασία αυτή αφορά δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα μία (2.441) τρίτεκνες μητέρες δικαιούχους του ΛΑΕ και τετρακόσιες τριάντα έξι (436) πολύτεκνες μητέρες δικαιούχους του ΛΑΕ. Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 20/11/2019 έως 2/12/2019 με ηλεκτρονική αίτηση σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στις  δικαιούχους δεν περιλαμβάνονται  οι τρίτεκνες  και  οι  πολύτεκνες  μητέρες  δικαιούχοι  του  ΛΑΕ που  ήδη  έλαβαν  την  παροχή  εντός  του  έτους  2019.  Ως εκ τούτου δεν θα εμφανίζονται στο αρχείο της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής αίτησης  συμμετοχής  και  δεν  θα μπορούν να κάνουν αίτηση.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τα ποσά

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι  τρίτεκνες  και  οι  πολύτεκνες  μητέρες  που  κατά τον χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου  έτους  (2018)  της  υποβολής  της  αίτησης συμμετοχής.  Επίσης, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν  οι  μεν  τρίτεκνες  μητέρες,  3  τέκνα,  οι  δε πολύτεκνες, τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας  μέχρι  18  ετών  ή  μέχρι  24  ετών,  εφόσον  είναι άνεργα  ή  σπουδάζουν  στην  Ελλάδα  στην  ανώτατη  ή ανώτερη  εκπαίδευση  ή  σε  ινστιτούτα  επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Η καταβολή του προγράμματος περιλαμβάνει δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα μία (2.441) υπολειπόμενες τρίτεκνες  μητέρες,  χρηματικού  βοηθήματος  συνολικού ύψους επτακοσίων (700€) σε κάθε μία. Τετρακόσιες τριάντα έξι (436) υπολειπόμενες  πολύτεκνες μητέρες, χρηματικού βοηθήματος συνολικού ύψους χιλίων ευρώ (1.000€) σε κάθε μία.