Ξεκινούν οι εγγραφές στον βρεφονηπιακό Καρπενησίου

1506

Από 20 έως 31 Μαΐου η υποβολή

Αρχίζει τη Δευτέρα 20 Μαΐου και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 31 Μαΐου 2019 η υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές παιδιών για τη σχολική περίοδο 2019-2020 στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Καρπενησίου του Ο.Α.Ε.Δ. που απευθύνεται στους δικαιούχους των παροχών του. Στην δομή γίνονται δεκτά βρέφη και νήπια που έως 31-12-2019 δεν θα έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους. Προηγούνται τα τέκνα των εργαζόμενων μητέρων με στόχο να διασφαλιστεί η ευρύτερη συμμετοχή της γυναίκας στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και τη διευκόλυνση των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών. Η φιλοξενία τους είναι δωρεάν. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γονείς ωφελούμενων βρεφών-νηπίων, οι οποίοι κατά το έτος 2018: α)είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). β)έλαβαν ως άνεργοι/ες τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας. γ)έλαβαν από τον Ο.Α.Ε.Δ. ως εργαζόμενες τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Για την εγγραφή και επανεγγραφή των βρεφών-νηπίων οι γονείς ή κηδεμόνες συμπληρώνουν, υποβάλλουν και πρωτοκολλούν στον Β.Ν.Σ. έντυπη αίτηση, η οποία χορηγείται από το Σταθμό, συνοδευόμενη από τα παρακάτω:

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

 2) Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού (το έντυπο χορηγείται από τον Β.Ν.Σ. ).

 3) Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ φορολογικού έτους 2018.

 4) Φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιαρίου των γονέων και του παιδιού (θεωρημένα).

5) Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη.

6)Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι νόμιμα και αληθή (το έντυπο χορηγείται από τον Β.Ν.Σ. ).

7)Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (μαζί και τα εμβόλια).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημιουργηθούν προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής για βρέφη και νήπια σύμφωνα με τη Μοριοδότηση Κριτηρίων Αξιολόγησης.

Μέσα σε διάστημα πέντε ( 5) εργάσιμων ημερών, οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις στους κατά τόπους Β.Ν.Σ. τεκμηριώνοντας τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξέτασης των ενστάσεων από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές καταρτίζεται για κάθε Β.Ν.Σ. οριστικός πίνακας επιλογής, αναπληρωματικών και αποκλειόμενων βρεφών-νηπίων.

Οι γονείς-κηδεμόνες των παιδιών για να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να απευθύνονται στο Β.Ν.Σ. Καρπενησίου- Ύδρας & Καλύμνου, Προφήτης Ηλίας-τις εργάσιμες ημέρες από τις 9 π.μ. μέχρι 2 μ.μ. και στο τηλέφωνο 22370-80505.