Την απευθείας ανάθεση των έργων «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων» και «Αποκατάσταση και βελτίωση οδικού δικτύου Κέδρα – Κουτσουράκι Δ.Ε. Ασπροποτάμου» αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.

Το πρώτο έργο ανατέθηκε στον Σταμούλη Νικόλαο του Βασιλείου με προσφερόμενη τιμή 29.032,26 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%). Η ανάθεση αφορά εργασίες που θα εκτελεσθούν στην Τ.Κ. Επινιανών Δ.Ε. Αγράφων. Η ανάθεση ισχύει για διακόσιες πενήντα ημέρες (250). Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 36.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Αναφορικά με το δεύτερο έργο την εκτέλεσή του αναλαμβάνει ο Κακός Θωμάς του Νέστορα με προσφερόμενη τιμή 20.161,29 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%). Η ανάθεση αφορά εργασίες που θα εκτελεσθούν στην Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου. Η ανάθεση ισχύει για διακόσιες πενήντα ημέρες (250). Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 25.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).