Πρόσωπο αλληλεγγύης δείχνει για άλλη μια φορά ο Δήμος Αγράφων, στηρίζοντας έμπρακτα τους δημότες του που έχουν ανάγκη. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να δοθεί οικονομική ενίσχυση ποσού 1.500,00€ σε δημότη και 1.500,00€ σε δημότισσα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες. Η εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€ για την κάλυψη δαπάνης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δημοτών θα εγγραφεί στον Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αγράφων.