«Τολμούμε – Καινοτομούμε – Δημιουργούμε», είναι το σύνθημα του 27ου Ετήσιου
Συνέδριου της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ) που διοργανώνει ο Δήμος
Αγράφων από 1 έως 3 Οκτωβρίου 2021. Η πρωτοβουλία γίνεται με τη συνδιοργάνωση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Π.Ε. Ευρυτανίας. Ο κ. Νίκος Παυλονάσιος από το
ypaithros.gr είναι από τους βασικούς πυρήνες της οργανωτικής επιτροπής, που θα
πραγματοποιηθεί στην Παλαιοκατούνα του Δήμου Αγράφων.
Οι νέες προκλήσεις της ανάπτυξης της τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα, οι οποίες
αμβλύνουν τις δυνατότητες των νέων αγροτών και η ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο σε σχέση με
την κλιματική αλλαγή και το τοπίο που έχει διαμορφωθεί στην Περιφέρεια Στερεάς μετά τις
πυρκαγιές της Εύβοιας, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο.
Επίσης θα προσεγγιστούν ενότητες όπως ο ρόλος των αγροτών μέσα στην περίοδο της
πανδημίας, την ανάπτυξη της ορεινής κτηνοτροφίας, τη διαχείριση των βοσκοτόπων, τον
τουρισμό της υπαίθρου και τα τοπικά προϊόντα. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν και
Ευρυτανικές επιχειρήσεις και φυσικά αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.
Οι αγρότες και όσοι από άλλους κλάδους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες
του συνεδρίου πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους στο email:
sinedriopena2021@gmail.com