Σε ποιον επιρρίπτονται ευθύνες

Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών

Ποια η θέση του Βουλευτή Ευρυτανίας

Μπαλάκι που δίνεται από τον έναν στο άλλον φαίνεται πως έχει μετατραπεί η υπόθεση σχετικά με την υποστελέχωση του Δασαρχείου Φουρνάς. Αρχικά να θυμίσουμε ότι ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ. Κώστας Κοντογεώργος είχε αποστείλει αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο. Σκοπός της αναφοράς ήταν ο Υπουργός να επιληφθεί του θέματος σχετικά με την έγκαιρη στελέχωση του Δασαρχείου Φουρνάς, το οποίο απειλούνταν με λουκέτο. Ο κ. Θεοδωρικάκος με σχετική του απάντηση έρχεται να βάλει στη θέση τους τα πράγματα αναφέροντας ότι το Δασαρχείο Φουρνάς όφειλε «να υποβάλει αίτημα για την πλήρωση θέσεων με μετάταξη ή κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.) στο πλαίσιο της κινητικότητας. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικό αίτημα για πρόσληψη Δασολόγου θα εξεταστεί στο πλαίσιο του ανωτέρω ετησίου προγραμματισμού προσλήψεων.Σε κάθε περίπτωση, προς διασφάλιση εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς εξασφάλιση της στελέχωσης την εν λόγω Υπηρεσίας» τόνισε ο Υπουργός.

Η νέα θέση Κοντογεώργου

Μετά από την απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών ο Βουλευτής Ευρυτανίας απέστειλε νέα αναφορά, αυτή τη φορά όμως προς τον Συντονιστή ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδοςκ. Νικόλαο Ντίτορα στη Λάρισα. Ο κ. Κοντογεώργος ήταν καταπέλτης, κατηγορώντας τον κ. Ντίτορα για αμέλεια, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει και για ανεπαρκείς ενέργειες από την μεριά του Συντονιστή. Ο Βουλευτής Ευρυτανίας ζήτησε μάλιστα από τον ίδιο έγγραφη ενημέρωση.

Η απάντηση του Συντονιστή

Στην επιστολή του ο κ. Ντίτορας ανέφερε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης πολλών υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με μία από αυτές να είναι και το Δασαρχείο Φουρνάς. Στη συνέχεια της επιστολής του ανέφερε μάλιστα ότι ο μοναδικός Δασολόγος που εκτελούσε τα καθήκοντα του Προϊσταμένου στο Δασαρχείο Φουρνάς Αποσπάστηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και διατέθηκε σε Βουλευτικό Γραφείο του Ν. Φθιώτιδας. Σε Πρόσκληση μάλιστα της Διοίκησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν υπήρξε αίτηση από κανέναν υπάλληλο. Κατόπιν όλων αυτών ο κ. Ντίτορας μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδαςαποφάσισε την μετακίνηση υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών στο εν λόγω Δασαρχείο, από Δασαρχείο άλλου Νομού. Ο υπάλληλος όμως υπέβαλε αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά μη αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, με την εκδίκαση της υπόθεσης ακόμη να εκκρεμεί.