Την Τετάρτη 17 του μηνός Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη συνεδρίασε  το Συμβούλιο της Κοινότητας Καρπενησίου του Δήμου Καρπενησίου. Δύο (2) ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τα μέλη του Συμβουλίου και αυτά αφορούσαν την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων έτους 2023 για όλες τις ημέρες και μέχρι την ώρα 03:00 στον κλειστό χώρο και μέχρι την 02.00 ώρα στον ανοικτό – υπαίθριο χώρο του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Επιχείρηση μαζικής εστίασης, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Αποστόλου Αγησίλαο του Κωνσταντίνου. Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Ζηνοπούλου 5 στο Καρπενήσι.

Επίσης έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων έτους 2023 για όλες τις ημέρες και μέχρι την ώρα 03:00 στον κλειστό χώρο και μέχρι την 02.00 ώρα στον ανοικτό – υπαίθριο χώρο του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχείρηση μαζικής εστίασης, χορηγήθηκε στον Γεώργιο Παπαζαχαρία. Το κατάστημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αισώπου και Ελευθερίας αρ. 02 στο Καρπενήσι. Και για τα δύο καταστήματα ισχύει ότι η μέγιστη ηχοστάθμη μέσα στα καταστήματα δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 80 db (Α) και εκτός των καταστημάτων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 db (Α), κατά τις ώρες λειτουργίας του στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος ή των μουσικών οργάνων, με κλειστές και ανοικτές πόρτες – παράθυρα αντίστοιχα και με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.