Τις δικές της προτάσεις κατάθεσε στα συμβούλια που πραγματοποίησε από τον μήνα Φεβρουάριο έως το μήνα Μάιο η Κοινότητα Καρπενησίου για πλήθος θεμάτων.

Αναλυτικότερα, αυτή πρότεινε την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων έτους 2021 εντός των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας: Επιχείρηση μαζικής εστίασης, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Κουτρομάνο Ιωάννη και κ. Ντρίβα Γρηγόριο του Αθανασίου. Προτείνει επίσης για το κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Αποδήμων Ευρυτάνων αρ.10 στο Καρπενήσι, τη χρήση της μουσικής και των μουσικών οργάνων που θα πραγματοποιείται για όλες τις ημέρες και μέχρι την 03:00 στον  κλειστό χώρο και μέχρι την 02.00 ώρα στον ανοικτό – υπαίθριο χώρο κατά τη χειμερινή και θερινή περίοδο, με την προϋπόθεση ότι δε διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

Αναβάλει τη λήψη απόφασης έως ότου περιέλθει στον Δήμο Καρπενησίου και στο Συμβούλιο Κοινότητας Καρπενησίου απάντηση της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για τον επανέλεγχο της ηχομέτρησης στο εν λόγω κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Ο.Ε.» και στον Δήμο Καρπενησίου και στο Συμβούλιο Κοινότητας Καρπενησίου από την καθ΄ύλην αρμόδια υπηρεσία ελέγχων της Λαμίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την άποψη των μελών του συνδυασμού «Ξαναρχίζουμε Μαζί».

Συμφωνεί με την εγκατάσταση σταυλικής εγκατάστασης (βουστάσιο) στην θέση «Πλατανιάς» Καρπενησίου, ενώ πρότεινε την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο το Δημήτριο Νάσιο του Παναγιώτη και ευρισκόμενο επί της οδού Ζηνοπούλου αρ. 14 στο Καρπενήσι. Προτείνει την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων έτους 2022 της επιχείρησης μαζικής εστίασης με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Αγησίλαο Αποστόλου του Κωνσταντίνου, ενώ προτείνει τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων έτους 2022 του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορίας επιχείρηση μαζικής εστίασης με ιδιοκτήτρια εταιρεία την «ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Ο.Ε.».

Παράλληλα πρότεινε την μετατόπιση του στύλου ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται στο όριο ιδιοκτησίας Γ. Γεωργαλή επί της οδού Δημοκρατίας. Η θέση που έχει επιλεγεί πάνω στο πεζοδρόμιο καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση για τους πεζούς πολίτες. Επίσης πρότεινε την ονοματοθεσία των ανωνύμων οδών στις περιοχές Αγ. Παρασκευής, Παλιορούτι, Λαγκαδιά κ.τ.λ. με τα ονόματα θυμάτων του εμφυλίου πολέμου, διότι με τον τρόπο αυτό γίνεται απονομή τιμής στα συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς και στη διατήρηση της μνήμης των ιστορικών γεγονότων της νεότερης ιστορίας του τόπου μας. Επιπλέον, συμφωνώντας με την πρόταση των Συμβούλων εκπροσώπων του συνδυασμού «Ξαναρχίζουμε Μαζί» κ. Βασιλείου Καραμπά και κ. Παναγιώτη Κοντογεώργου προτείνει να γίνει ονοματοθεσία ή μετονομασία οδών της πόλης του Καρπενησίου με τα ονόματα των θυμάτων του εμφυλίου πολέμου: α) Μάνα: Αθανασία Γαλανού. Θυγατέρες: Γενοβέφα, Ελένη, Βασιλική.β) Καθώς επίσης και τα αδέλφια: Ευτυχία, Νικόλαος, Βασιλική Καλύβα στις προαναφερόμενες συνοικίες της πόλης.