Σε πανηγυρικό και ένθερμο κλίμα πραγματοποιήθηκε η Β´ πράξη της Αδελφοποίησης του Δήμου Καρπενησίου με τον Δήμο της Ι.Π. Μεσολογγίου το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023, στο Μεσολόγγι ανάμεσα στο Δήμαρχο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Κώστα Λύρο και τον Δήμαρχο Καρπενησίου κ. Νικόλαο Σουλιώτη.

Στην αδελφοποίηση αυτή συνέβαλαν οι ιστορικοί δεσμοί του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με τον Ήρωα, Μάρκο Μπότσαρη, ο οποίος με τον έντονο χαρακτήρα και την ευστροφία του είχε καθοριστική συνεισφορά στην αίσια έκβαση της Πρώτης Πολιορκίας του Μεσολογγίου, αφού έδωσε τον απαραίτητοχρόνο στους Μεσολογγίτες να ενισχύσουν τις οχυρώσεις τους αποσπώντας την προσοχή των Τούρκων με τεχνάσματα επί τέσσερα μερόνυχτα. Επίσης το γεγονός ότι τραυματίστηκε θανάσιμα στην μάχη του Κεφαλόβρυσου Καρπενησίου και μεταφέρθηκε με θριαμβευτική πομπή από τους άνδρες του, σκεπασμένος με κυανή χλαμύδα προς την Ιερά Μονή Προυσού, όπου τον ασπάστηκε ο λαβωμένος Γεώργιος Καραϊσκάκης και στη συνέχεια η πομπή έφτασε στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου όπου τα άγια χώματα της αγκάλιασαν για πάντα τον Ήρωα που υμνήθηκε σε παγκόσμια εμβέλεια για την ανιδιοτέλεια του και την αγάπη για την πατρίδα.

Αναλυτικότερα, ο Δήμαρχος Καρπενησίου Νίκος Σουλιώτης με εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου: τους αντιδημάρχους Παντελή Χαλκιά και Σοφία Ζαλοκώστα, την πρόεδρο της Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Κωνσταντίνα Τσιουγκρή, τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δημήτρη Λερογιάννη, τους Δημοτικούς Συμβούλους Στέφανο Γιαννιώτη και Γιώργο Καρβέλη καθώς και  εκπρόσωπο του συλλόγου Αδελφών Πόλεων Καρπενησίου Σταύρο Σιαξαμπάνη, ταξίδεψαν στο Μεσολόγγι, όπου τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος και οι συνεργάτες του στον ένδοξο “Κήπο των Ηρώων”. Στον ιστορικό αυτό χώρο αποδόθηκαν τιμές, έγινε κατάθεση στεφάνων και ακολούθησε ξενάγηση και ιστορική αφήγηση. Πριν την έναρξη της τελετής αδελφοποίησης στο Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης, στον ανδριάντα του Μάρκου Μπότσαρη, στην ομώνυμη πλατεία του Μεσολογγίου έγιναν καταθέσεις στεφάνων από τους Δημάρχους Ι.Π. Μεσολογγίου και Καρπενησίου και από αντιπροσωπεία του Ομίλου Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο Λιάρος». Επίσης τίμησαν με την παρουσία τους ο αντιπρόεδρος και μέλη του συλλόγου των “Απανταχού  Κρικελλιωτών’’ που συνόδευσαν την αποστολή του Δήμου Καρπενησίου. Στα πλαίσια της τελετής αδελφοποίησης  αναγνώστηκαν οι αποφάσεις των Δημοτικών συμβουλίων από τους Αντιδημάρχους των δύο Δήμων, Νίκο Καραπάνο και Σοφία Ζαλοκώστα. Οι Δήμαρχοι στις κεντρικές τους ομιλίες συμφώνησαν στην κοινή πορεία των αδελφών  πόλεων από το χθες μέχρι το σήμερα και κατέληξαν ότι σήμερα ανοίγονται με αυτήν την αδερφοποίηση δρόμοι συνεργασίας και κοινών δράσεων, αλλά και αναζήτησης κοινών λύσεων, όπως: στα πεδία του πολιτισμού, του τουρισμού,  της επιχειρηματικότητας κ.α. Ακολούθησε ανταλλαγή δώρων και ευχών για μια αποδοτική και αμοιβαία ωφέλιμη συνεργασία μεταξύ των αδελφοποιημένων Δήμων.

Οι στόχοι

Οι στόχοι της αδελφοποίησης είναι: Η προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των Δήμων μας και η ενδυνάμωση των σχέσεων αμοιβαίας φιλίας, εμπιστοσύνης και συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Η προβολή και ανάδειξη της Ιστορίας των Ιστορικών μας Πόλεων και περιοχών. Η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των Ιστορικών & Μαρτυρικών Πόλεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η διασύνδεση των αντίστοιχων Δικτύων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάπτυξη δυναμικών και αγωνιστικών παρεμβάσεων, δράσεων και πρωτοβουλιών για την υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης και ευημερίας. Οι δύο πόλεις συμφωνούν να εργαστούν από κοινού για την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, της Κοινωνικής Πολιτικής, της Προβολής και Ανάδειξης της Τοπικής Ιστορίας, της Νέας Γενιάς, του Αθλητισμού, της Αυτοδιοικητικής Λειτουργίας, του Τουρισμού, της Ανάπτυξης καιτης Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Τι προβλέπει η συνεργασία

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής οι δύο Δήμοι αποδέχονται την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και απόψεων σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς. Την καθιέρωση σε ετήσια βάση πολιτιστικών και αθλητικών ανταλλαγών. Την ανάπτυξη και το συντονισμό προγραμμάτων και δράσεων για την προβολή της Νεώτερης Ιστορίας των δύο περιοχών (Συνέδρια, Αφιερωματικές εκδηλώσεις,Εκδόσεις κ.ά.). Τη θεσμοθέτηση ειδικής εκδήλωσης «Iστορικοί Δήμοι. Γέφυρα πολιτισμού, συνεργασίας και ανάπτυξης» σε ετήσια βάση. Την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων με τη συμμετοχή της Νέας Γενιάς και την ανταλλαγή αντιπροσωπειών νέων στους διάφορους τομείς της συνεργασίας. Τηνανταλλαγή αποστολών και ομάδων εργασίας στον τομέα της Αυτοδιοικητικής λειτουργίας και δράσης. Την ανάπτυξη κοινής και συντονισμένης πρωτοβουλίας για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της Ειρήνης. Την ανάπτυξη κάθε άλλης δράσης και ειδικότερης συνεργασίας που θα αποφασιστεί από κοινού. Η επίτευξη των γενικότερων και ειδικότερων στόχων του Πρωτοκόλλου θα πραγματοποιηθεί με την ανταλλαγή αποστολών και ομάδων εργασίας, που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων στόχων. Κοινή επιτροπή που ορίζεται από τα αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια θα παρακολουθούν την υλοποίηση των συμφωνηθέντων του παρόντος Πρωτοκόλλου -Συμφώνου Αδελφοποίησης, Φιλίας και Συνεργασίας.