Έγκριση ως καλώς έχον έλαβε από την Οικονομική Επιτροπή το έργο «Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 161.285,80€, προβαίνοντας στην προσωρινή παραλαβή του. Να θυμίσουμε ότι ανάδοχος του έργου ήταν η εταιρεία ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 για το ποσό των 161.285,80€ με ΦΠΑ. Το έργο κόστισε συνολικά 160.077,19€ με τον ΦΠΑ και η εργολαβία έκλεισε επί έλαττον κατά 1.208,61€ σε σχέση με την σύμβαση. Η επιτροπή παραλαβής έκανε τον έλεγχο και διαπίστωσε ότι οι εργασίες που αναφέρονται στο πρωτόκολλο παραλαβής ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις και παραλαμβάνονται.