Προς παράδοση προχωρά το έργο ασφαλτόστρωσης δρόμου και προαύλιου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Κερασοχωρίου, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων, με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και την ασφάλεια των μαθητών.

Για την παράδοση του έργου αυτού αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. Η Επιτροπή αποτελείται από τους εξής: 1. Τσελεπής Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον Μαντέκα Βασίλειο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ2. Λάππας Αντώνιος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Μπούα Δημήτριο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ3. Καρέτσος Κων/νος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ ως μέλος με αναπληρωτή τον Καράμπελα Παναγιώτη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ.